Экскаватор түтінімен қалай күресуге болады?

Түтінэкскаваторэкскаватордың жиі кездесетін ақауларының бірі болып табылады.Әдетте экскаваторларда ақ, көк және қара түтін болады.Әртүрлі түстер ақаудың әртүрлі себептерін білдіреді.Біз машинаның істен шығу себебін түтіннің түсіне қарай бағалай аламыз.